Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

 
IPA

Постапката за формирање на комисија се става во мирување

02.09.2021
Постапката за формирање Комисија за заштита и благосостојба на животните согласно Соопштението, се става во мирување до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скоп...

Соопштение за покажување на интерес за именување на членови на Комисијата за заштита и благосостојба на животните

25.08.2021
Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија објавува соопштение за покажување на интерес за именување на пет члена од редот на истакнати стручни и научни лица од областа на заштитата и благосостојбата на животните и едно лице претставник на невладините организации заради формирање Комисија за заштита и благосостојба на животните.

Насоки за превенција и пренос на КОВИД-19 - ФАО Упатство за бизнис оператори со храна

11.08.2021
Тековните податоци покажуваат дека ниту храната ниту пак пакувањето на храната не претставуваат опасност за ширење на вируси кои предизвикуваат респираторни заболувања, вклучително и SARS-CoV-2. Со други зборови, SARS-CoV-2 не претставува директна закана за безбедноста на храната...
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео