Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Сектор за нови прехранбени технологии

Секторот за нови прехранбени технологии врши нормативни и управно правни работи кои се во функција на извршување своите надлежности, креира политика и легислатива за храната третирана со јонизирачко зрачење, за ГМО храната, за храна и состојки на храна произведена со иновирани технологии кои за прв пат се ставаат во промет во Република Северна Македонија, за контролата на природната минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода и ги одобрува производите од овие категории пред да се пласираат на пазарот во РМ заради нивната специфичност и дејство врз здравјето на луѓето.