Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Заштитено внатрешно пријавување

Заштитено внатрешно пријавување - Заштита на укажувачи

Согласно со член 2 став (1) од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување во Агенцијата за храна и ветеринарство е назначена:

Виолета Душкоска - раководител на Одделение за правни работи
Сектор за општи и административни работи
Агенција за храна и ветеринарство
Бул. III Македонска Бригада, бр. 20, 1000 Скопје
Е-пошта: vdushkoska@fva.gov.mk
телефон: +389 2 2457895
 

  • Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор [врска]
  • Упатство за заштитено внатрешно пријавување [врска]