Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Информации од јавен карактер

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РМ" бр.13/06, 86/2008 и 6/2010), Агенцијата за храна и ветеринарство ја изготви следната

1. ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Листата на информации од јавен карактер на Агенцијата за храна и ветеринарство ја сочинуваат следните групи на информации:

 

 • Вести
 • Закони и прописи
 • Обрасци
 • Планови
 • Годишни извештаи
 • Организациона шема
 • Обуки
 • Листи
 • Контакти

 

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвила или со која располага Агенцијата за храна и ветеринарство со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Агенцијата за храна и ветеринарство, или да го симнат од следнава [врска]

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Агенцијата за храна и ветеринарство - ул. „III Македонска бригада" бр 20 (зграда на „Тутунска банка"), 1000 Скопје, на e-mail: sijovikjevikj@fva.gov.mk и vjakimovski@fva.gov.mk.


Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон:
(02) 2 457 895.

Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица за посредување со информации ги определи:

 

 

Годишен извештај на Агенција за храна и ветеринарство (АХВ) за спроведување на Законот за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер за период 01.01.2020 – 31.12.2020 година [врска]

 

Отчетност - Податоци за службени трошења

 • Службени трошоци 12.2014-05.2015 [врска]
 • Службени трошоци 06.2015-11.2015 [врска]
 • Службени трошоци 12.2017-05.2018 [врска]
 • Службени трошоци 06.2018-11.2018 [врска]


 


Офицер за заштита на лични податоци

Сања Стојановска (Советник за нормативно правни работи), smihajleska@fva.gov.mk
Бојана Петровска (в.д. Раководител на Одделение за правни работи), bpetrovska@fva.gov.mk
Тел: (02) 2 457 895