Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Информации од јавен карактер

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РМ" бр.13/06, 86/2008 и 6/2010), Агенцијата за храна и ветеринарство ја изготви следната

1. ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Листата на информации од јавен карактер на Агенцијата за храна и ветеринарство ја сочинуваат следните групи на информации:

 

 • Вести
 • Закони и прописи
 • Обрасци
 • Планови
 • Годишни извештаи
 • Организациона шема
 • Обуки
 • Листи
 • Контакти

 

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвила или со која располага Агенцијата за храна и ветеринарство со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Агенцијата за храна и ветеринарство, или да го симнат од следнава [врска]

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Агенцијата за храна и ветеринарство - ул. „III Македонска бригада" бр 20 (зграда на „Тутунска банка"), 1000 Скопје, на e-mail: acvetkovska@fva.gov.mk и vatanasova@fva.gov.mk, на факс: (02) 2 457 893 -локал 135.


Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон:
(02) 2 457 895 -локал 135

Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица за посредување со информации ги определи:

 • Анета Цветковска, советник
 • Велика Атанасова, соработник

 

Отчетност - Податоци за службени трошења

 • Службени трошоци 12.2014-05.2015 [врска]
 • Службени трошоци 06.2015-11.2015 [врска]
 • Службени трошоци 12.2017-05.2018 [врска]
 • Службени трошоци 06.2018-11.2018 [врска]