Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Огласи

Интерни огласи за унапредување

Интерен оглас за унапредување 01/2019

 

Интерен оглас за унапредување 02/2019

 

 

 

Јавни огласи за вработување

 


Јавни огласи за продажба

 


Општи јавни огласи

Јавен повик Бр.1/2020

 

 

Јавен повик Бр.1/2019

 

 

Јавен повик;