Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Огласи

Интерни огласи за унапредување

 

Интерен оглас за унапредување 01/2020

 

Одлуки по интерен оглас за унапредување бр 01/2020 (03.12.2020)

 

Интерен оглас за унапредување 01/2019

 

Интерен оглас за унапредување 02/2019

 

 

 

Јавни огласи за вработување

 

Оглас за вработување 99/2020

Одлуки по оглас за вработување бр 99/2020 (03.11.2020)

 

Оглас за вработување 101/2020

Одлуки по оглас за вработување бр 101/2020 (10.11.2020)

 

Оглас за вработување 102/2020

 

Оглас за вработување - Агенција за администрација 235/2020

 

Оглас за вработување 202/2020

 

Оглас за вработување 293/2020

 

Оглас за вработување 1/2021

 


Јавни огласи за продажба

 


Општи јавни огласи

 

 

Јавен повик Бр.1/2021

 

 

Јавен повик Бр.1/2020

 

 

Јавен повик Бр.1/2019

 

 

Јавен повик;