Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

EFSA Focal Point

Соопштенија

 • Заедничка кампања на земјите членки на ЕУ и ЕФСА #EUChooseSafeFood

  18.05.2022
  Цел на кампањата #EUChooseSafeFood е да им се помогне на потрошувачите да носат информирани одлуки при секојдневниот избор на храна. Кампањата што се одвива ширум ЕУ нуди практични и достапни информации за потрошувачите, совети што треба да ги користат при купување и консумирање храна - од помош да се чита означувањето на храната и да се разберат адитивите, до давање совети за подготовка и складирање храна.
 • ONE HEALTH конференција 2022 година

  30.03.2022
  Европската агенција за безбедност на храна (EFSA) во соработка со Европскиот центар за превенција и контрола на болести (ECDC), Европската агенција за хемикалии (ECHA), Европската агенција за животна средина (EEA), Европската агенција за лекови (EMA) и Заедничкиот истражувачки центар (JRC) на Европската комисија оваа година повторно организираат ONE HEALTH конференција која ќе се одржи во периодот од 21 до 24 јуни 2022 година ви Брисел, Белгија.
 • Јавна консултација за нацрт-секцијата за податоци во однос на способноста на вирусот на Африканска чума кај свињите да преживее и да остане одржлив во различни матрикси

  29.03.2022
  Јавна консултација за нацрт-секцијата за податоци во однос на способноста на вирусот на Африканска чума кај свињите да преживее и да остане одржлив во различни матрикси во однос на Научното мислење за проценка на ризик од Африканска чума кај свињите и способноста на производите или материјалите да претставуваат ризик за пренос на вирусот на Африканската чума кај свињите
 • Национално истражување за навиките во исхрана на детската популација во Република Северна Македонија

  18.02.2022
  Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Институтот за јавно здравје го спроведе проектот „Поддршка за национални истражувања во исхраната во сообразност со методологијата на ЕУ Мени (шеста поддршка) – Истражувања кај деца“. Истражувањето спроведено согласно европската методологија и прво од овој вид во Република Северна Македонија обезбеди база на точни и веродостојни податоци за навиките во исхраната на деца на возраст од една до девет години.
 • Проценка на мерките за контрола на болестите од категорија А од Законот за здравствена заштита на животните на ЕУ: Њукастелска болест

  13.12.2021
  Европската комисија и додели мандат на Европската агенција за безбедност на храна да направи проценка на ефикасност на некои од мерките за контрола на болести кои се наоѓаат на листата на категорија А согласно Регулативата (ЕУ) 2016/429 за трансмисивни болести кај животните (‘Закон за здравствена заштита на животните на ЕУ’).

 

Известувања

 

Состаноци на научни мрежи на EFSA

 • 2019
 • 2018