АХВ гостин во Хрватска на III- та конференција за проценка на ризик од храна

18.10.2019
Претставници од Секторот за проценка и комуникација на ризик од  Агенцијата за храна и ветеринарство земаа учествуваа на III- та Хрватска конференција за проценка на ризик од храна во рамки на која беше одбележан Светскиот ден на храната 2019.
Ознаки

Ќе се олеснува и трговијата со овошје и зеленчук во рамки на ЦЕФТА

14.10.2019
Олеснување на трговијата со овошје и зеленчук меѓу земјите членки на ЦЕФТА во согласност со европските регулативи и барања, со интегрирање на новите правила од областа на здравјето на растенијата и спроведувањето на официјалните контроли во националното законодавство.
Ознаки

Одржан 4 состанок на експертската група за електронска размена на податоци

14.10.2019
Проширување на трговијата со стоки и услуги, негуваат инвестиции преку фер, стабилни и предвидливи правила; елиминирање на бариерите за трговија меѓу страните; обезбедување соодветна заштита на правата од интелектуална сопственост во согласност со меѓународните стандарди; и усогласување на одредбите за современата трговија.
Ознаки

Во август уништени повеќе од 3,4 тони небезбедна храна

14.10.2019
Повеќе од 3,4 тони храна од животинско и неживотинско потекло била уништена во август годинава како небезбедна, од страна на инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство ( АХВ) и операторите со храна. Во август биле спроведени вкупно 3.707 инспекциски контроли од кои 2.685 редовни, 294 контролни и 728 вонредни.

Информација за безбедно ракување и чување на храната во однос на бактеријата Listeria monocytogenes

14.10.2019
Aгенцијата за храна и ветеринарство подготви информација за потрошувачите за безбедно ракување и чување на храната во однос на  бактеријата Listeria monocytogenes. Листериозата е заболување кое е предизвикано од бактеријата Listeria monocytogenes. Иако заболувањето листериозата ретко се јавува, тоа честопати е сериозно, со високи цени на болнички третман и висока смртност.
Ознаки
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео