Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Codex Alimentarius

01.01.2020

CODEX ALIMENTARIUS

Codex Alimentarius е збир на меѓународно признаени стандарди, правила на постапување, насоки и други препораки поврзани со храната, производството на храна и безбедност на храната со цел заштита на потрошувачите.

Овие стандарди се развиваат и одржуваат од страна на Комисијата на Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius Commission), тело основано во ноември 1961 година од страна на ФАО (Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации). Кон овој проект подоцна се приклучи и Светската здравствена организација (СЗО).

ЦЕЛИ

  • Главните цели на Комисијата на Кодекс Алиментариус се заштита на потрошувачите, како и обезбедување фер практики во меѓународната трговија со храна.
  • Codex Alimentarius е признаен од страна на Светска трговска организација (СТО) како меѓународна референтна точка за решавање спорови кои се однесуваат на безбедност на храната и заштитата на потрошувачите.
  • Освен стандардите за одредени видови храни, Codex Alimentarius содржи општи стандарди кои ги опфаќаат прашањата како означување на храна, хигиена на храна, додатоци во исхрана, резидуи од пестициди, итн.
  • Во исто време, Codex Alimentarius содржи и насоки за увоз и извоз, како и инспекција и сертификација на системите за храна.

Агенцијата за храна и ветеринарство, како контакт точка за Codex Alimentarius аплицираше на отворениот повик за поддршка од FAO/WHO Codex Trust Fund (Round 2). Апликацијата беше верификувана од повеќе институции вклучени во Codex Alimentarius од областа на безбедност на храната, помеѓу кои и Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија, Канцеларијата на СЗО во Република Северна Македонија, претставникот на FAO за Република Северна Македонија.

Проектот ќе биде насочен кон зајакнување на капацитетите за воспоставување на оперативна национална Кодекс структура, и ефикасно вклучување на Република Северна Македонија во Кодекс системот, со активно учество во работата на Кодекс, како рамноправна членка.

Кодекс алиментариус соопштенија

Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО) во соработка со Универзитетот на Калифорнија, Лос Анџелес (University of California, Los Angeles, Resnick Center for Food Law and Policy), објави труд на тема „Меѓународни и национални регулаторни стратегии за борба против измамите со храна“
Организацијата за храна и земјоделство објави документ во кој се обезбедува преглед на различните проблеми со безбедноста на храната што можат да бидат поврзани со инсектите кои се употребуваат за исхрана на луѓето.
Водата се намалува како ресурс ширум светот. На Светскиот ден на водата 2021 година, објавен е Светскиот извештај за развој на вода на ООН 2021 насловен „Вреднување на водата“.
Меѓународниот ден на жената е ден за славење на социјалните, економските, културните и политичките достигнувања на жените, истовремено упатувајќи повик за акција во насока на зајакнување на родовата еднаквост и забрзување на „моќта на жените“.
Во организација на Секретаријатот на Кодекс Алиментариус (во натамошниот текст Кодекс) и домаќинот на овој комитет, Франција, од 07 до 17 февруари 2021 година се одржа 32та сесија на Кодекс Комитетот за општи принципи, на која  учествуваа и претставници од Република Северна Македонија.
Во 2021 година Самит за системите за храна, предводен од генералниот секретар на ООН, Антонио Гутереш, ќе биде дел од „Декадата за акција“ за постигнување на целите на одржливиот развој до 2030 година.
Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО) во соработка со Меѓународната федерација на индустријата за добиточна храна (International Feed Industry Federation - IFIF) објави Прирачник на тема „Добри практики во секторот добиточна храна“ – Имплементирање на Кодексот на практика на Кодекс Алиментариус за добри практики во исхраната на животни.
Микроорганизмите (бактерии, паразити, вируси и габи) присутни во храната се потенцијална опасност за безбедноста на храната. Врската помеѓу употребата на антимикробни средства (средства кои можат да ги убијат микроорганизми или да го спречат нивниот раст) кај животни наменети за производство на храна и појавата на отпорни микроорганизми во синџирот на исхрана е загрижувачка и е предмет на бројни национални и меѓународни консултации.
Од 18 до 24 ноември 2020 година се одбележува светската недела на свесност за антимикробна отпорност (World Antimicrobial Awareness Week).
Договорот за санитарни и фитосанитарни мерки ги охрабрува Владите „да воспостават национални СПС мерки во согласност со меѓународните стандарди, упатства и препораки“, како што се оние развиени од Владите на земјите членки на Светската трговска организација (СТО) во други меѓународни организации. Новина во Договорот за СПС е што експлицитно се споменуваат три организации за поставување стандарди („трите сестри“), и тоа: Комисијата на Кодекс алиментариус во однос на безбедност на храната; Светската организација за здравствена заштита на животните (OIE) во однос на здравјето на животните, и Меѓународната конвенција за заштита на растенијата (IPPC) во однос на здравјето на растенијата.