Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Закон за ветеринарно-медицински препарати

Закон за ветеринарно-медицински препарати

Закон за ветеринарно-медицински препарати - ПРАВИЛНИЦИ

2019-152 Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за набавка, складирање и употреба на ветеринарно-медицински препарати, како и несаканите дејства од истите, од страна на ветеринарните друштва и сопствениците, односно држателит

Закон за ветеринарно-медицински препарати - ОДЛУКИ