Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Март 2010

Идентификација и регистрација на животни

Со Законот за Идентификација и регистрација на животните ( Сл. Весник бр. 95/2012 и 27/14) се уредува системот за идентификација и регистрација на фармските и другите животни.

Агенцијата за храна и ветеринарство како надлежен орган ја воспоставува, имплементира и води Централната електронска база на податоци, во која се внесуваат податоци за регистрираните одгледувалишта, одгледувачите, животните на одгледувалиштата како и промените кои се случуваат на тие одгледувалишта.