Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отповикување на небезбедни производи ХЕПАФАР ФОРТЕ и ХОЛЕСТОП

11.11.2022
Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека се отповикуваат следните небезбедни производи: 

 

1.ХЕПАФАР ФОРТЕ 

-Сериски број/лот-201455, Рок на употреба 31.12.2022 година

-Сериски број/лот-2100363, Рок на употреба 31.03.2023 година

-Сериски број/лот-2100458, Рок на употреба 30.04.2023 година

-Сериски број/лот-2101345, Рок на употреба 31.12.2023 година

 

2. ХОЛЕСТОП

-Сериски број/лот-2100243, Рок на употреба 28.02.2023 година

-Сериски број/лот-2100970, Рок на употреба 31.08.2023 година

 

Производител – SENSILAB 

Увозник во РСМ: ДТУ Фито Тимус  ДООЕЛ Скопје 

Дистрибутер во РСМ: Еуролек РСМ 

 

Причина за отповикување: небезбеден производ поради адитив и потенцијален ризик по здравјето на луѓето. 

Крајните потрошувачи кои ги имаат купено горенаведените производи со посочените сериски броеви/лотови, истите да нe ги консумираат и да ги вратат на местото од каде ги купиле.

 

Ознаки
Категорија