Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отповикување на небезбедни производи: TUMMYCCINO, BOOTY TONE, FAT BURNER DRINK X 15, NIGHT BURNER DRINK X15, DRAINING DRINK INTENSE X 10, BEAUTY DRINK X 15, BEDTIME COLLAGEN SLIM X 10, SHAPE & DETOX X 10

08.11.2022
Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека се отповикуваат следните небезбедни производи:

 

 

 

 

 

1.TUMMYCCINO

-Сериски број/лот-21006, Рок на употреба 31.01.2023 година

-Сериски број/лот-2100176А, Рок на употреба 28.02.2023 година

-Сериски број/лот-21020, Рок на употреба 30.04.2023 година

-Сериски број/лот-2100904, Рок на употреба 31.08.2023 година

-Сериски број/лот-21031, Рок на употреба 31.07.2023 година

-Сериски број/лот-21038, Рок на употреба 30.09.2023 година

-Сериски број/лот-2001318, Рок на употреба 30.11.2022 година

-Сериски број/лот-2001456, Рок на употреба 31.12.2022 година

Производител – SENSILAB LTD, VEROVSKOVA 55A, LJUBLJANA, SLOVENIA

Увозник во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

Дистрибутер во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

 

2.BOOTY TONE

-Сериски број/лот-2100596, Рок на употреба 31.05.2023 година

-Сериски број/лот-2100859, Рок на употреба 31.07.2023 година

-Сериски број/лот-2200180, Рок на употреба 29.02.2024 година

-Сериски број/лот-2101131, Рок на употреба 31.10.2023 година

Производител – SENSILAB LTD, VEROVSKOVA 55A, LJUBLJANA, SLOVENIA

Увозник во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

Дистрибутер во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

 

3.FAT BURNER DRINK X 15

-Сериски број/лот-2098, Рок на употреба 30.11.2022 година

-Сериски број/лот-2099, Рок на употреба 30.11.2022 година

-Сериски број/лот-2100026, Рок на употреба 31.01.2023 година

-Сериски број/лот-2100311, Рок на употреба 31.03.2023 година

-Сериски број/лот-2100512, Рок на употреба 30.04.2023 година

-Сериски број/лот-2100549, Рок на употреба 31.05.2023 година

-Сериски број/лот-2100994, Рок на употреба 31.08.2023 година

-Сериски број/лот-21041, Рок на употреба 31.10.2023 година

Производител – SENSILAB LTD, VEROVSKOVA 55A, LJUBLJANA, SLOVENIA

Увозник во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

Дистрибутер во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

 

4.NIGHT BURNER DRINK X15

-Сериски број/лот-2103, Рок на употреба 30.11.2022 година

-Сериски број/лот-21001, Рок на употреба 31.01.2023 година

-Сериски број/лот-2100174A, Рок на употреба 28.02.2023 година

-Сериски број/лот-2100604, Рок на употреба 31.05.2023 година

-Сериски број/лот-21024, Рок на употреба 31.05.2023 година

-Сериски број/лот-22024, Рок на употреба 31.05.2024 година

Производител – SENSILAB LTD, VEROVSKOVA 55A, LJUBLJANA, SLOVENIA

Увозник во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

Дистрибутер во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

 

5.DRAINING DRINK INTENSE X 10

-Сериски број/лот-2107, Рок на употреба 31.12.2022 година

-Сериски број/лот-21018, Рок на употреба 31.03.2023 година

-Сериски број/лот-21029, Рок на употреба 30.06.2023 година

-Сериски број/лот-21036, Рок на употреба 31.08.2023 година

-Сериски број/лот-21042, Рок на употреба 30.11.2023 година

Производител – SENSILAB LTD, VEROVSKOVA 55A, LJUBLJANA, SLOVENIA

Увозник во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

Дистрибутер во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

 

6.BEAUTY DRINK X 15

-Сериски број/лот-91193202, Рок на употреба 31.08.2023 година

Производител – SENSILAB LTD, VEROVSKOVA 55A, LJUBLJANA, SLOVENIA

Увозник во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

Дистрибутер во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

 

7.BEDTIME COLLAGEN SLIM X 10

-Сериски број/лот-2101301, Рок на употреба 30.11.2023 година

Производител – SENSILAB LTD, VEROVSKOVA 55A, LJUBLJANA, SLOVENIA

Увозник во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

Дистрибутер во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

 

8.SHAPE & DETOX X 10

-Сериски број/лот-2200187, Рок на употреба 29.02.2024 година

-Сериски број/лот-22002, Рок на употреба 31.01.2024 година

Производител – SENSILAB LTD, VEROVSKOVA 55A, LJUBLJANA, SLOVENIA

Увозник во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

Дистрибутер во РСМ: ЈИ ХЕАЛТХ ГРОУП ДОО.УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ 206/1-3

 

Причина за отповикување: небезбеден производ поради недозволен адитив и потенцијален ризик по здравјето на луѓето. 

Крајните потрошувачи кои ги имаат купено горенаведените производи со посочените сериски броеви/лотови, истите да нe ги консумираат и да ги вратат на местото од каде ги купиле.

 

Ознаки
Категорија