Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отповикување на небезбеден производ HIPP органски сок од јаболко 200 мл

26.08.2022
Отповикување на небезбеден производ HIPP органски сок од јаболко 200 мл

АХВ ги информира потрошувачите дека се отповикува следниот небезбеден производ ХИПП Органски сок од јаболко 200 мл, поради детектирана опасност - туѓо тело во производ од серијата А98967. 

 

 

 


Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека се отповикува следниот небезбеден производ:


1. ХИПП Органски сок од јаболко 200 мл

Сериски број/лот- А98967
 

Рок на траење- 31.10.2023 година
 

Причина за отповикување: детектирана опасност - туѓо тело во производ од серијата А98967
 

Производство: HIPP Termlő ѐs Kereskedelmi Kft, Унгарија
 

Увозник во РСM – АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Скопје
 

Дистрибутер: АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Скопје
 

Крајните потрошувачи кои гo имаат купено горенаведениoт производ со сериски брј/лот како погоре наведеното, да нe гo конзумираат и истиoт да гo вратат на местото од каде гo купиле.

 

1
Ознаки
Категорија