Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отповикување на небезбеден производ ТВИКС ЕКСТРА стапче

07.04.2022
Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека операторот со храна АЛМА М ДООЕЛ  ги отповикува следните небезбедни производи:

 

 

 

 


 

1. Сладолед  ТВИКС ЕКСТРА стапче 1x24x47 гр

  • Сериски број/лот- 032A2DOE01
  • Рок на употреба: до 31.08.2022

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид  кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Увозник  и дистрибутер во РСМ:АЛМА М ДООЕЛ

Крајните потрошувачи кои ги имаат купено горенаведените производи со сериски брј/лот како погоре наведеното , да не ги конзумираат и истите да ги вратат на местото од каде ги купиле или нешетено да ги уништат. 

 

Ознаки
Категорија