Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отповикување на Јана витамини Happy портокал од 0,5 и 1,5л

27.09.2021
Агенција за храна и ветеринарство

Операторот со храна ,,ДПТУ АВТ Интернационал“ ДОО,Скопје, врши отповикување на  следниот производ:

Назив на производот:

  • Јана витамини happy портокал 0,5л во PET
  • Јана витамини  happy портокал  1,5л во PET

Сериски број/лот- L2107204GET и L2107144GET

Датум на производство и рок на употреба : 20.02.2022 и 14.01.2022

 

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради поради присуство на Етилен оксид  кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.


 

Производител: Jamnica plus d.o.o.Getaldićeva 3 , 10 000 Zagreb, Croatia

Увозник во РСМ: ДПТУ АВТ Интернационал  ДОО, Скопје

Дистрибутер во РСМ: ДПТУ АВТ Интернационал  ДОО, Скопје

 

jana otpovikuvanje 0.5 i 1.5l

 

Ознаки
Категорија