Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Од пазарот се повлекуваат нови количини сладолед

11.08.2021
Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека операторот со храна АЛМА М  ги отповикува следните небезбедни производи:

 

 

 

 

 

1. Сладолед  ТВИКС ЕКСТРА  стапче 47 грама  

Сериски број/лот- 046G2DOЕ01, 046G3DOЕ01 и 108B1DOЕ01

Рок на употреба: до 31.10.2022 и 31.01.2023

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид  кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Франција

 

2.Сладолед  СНИКЕРС Стапче 48 грама

Сериски број/лот:101F2DOE02, 101F3DOE02, 105E1DOE02

Рок на употреба: до 31.12.2022 и  31.01.2023

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид  кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Франција

 

3. Сладолед  БАУНТИ ЕКСТРА стапче 51,6 грама 

Сериски број/лот:102D2DOE02, 102D3DOE02,010C3DOE02, 010D1DOE02

Рок на употреба: до 31.12.2022 и  28.02.2022

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид  кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Франција

 

4.Сладолед СНИКЕРС ЕКСТРА стапче 66 грама

Сериски број/лот:103E3DOE02, 103F1DOE02,107C1DOE02

Рок на употреба: до 31.12.2022 и 31.01.2023 

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид  кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето

Потекло:Франција

Увозник во РСМ:АЛМА М

 

Потрошувачите кои ги имаат купено горенаведените производи со сериски брј/лот, истите  да не ги конзумираат и да ги вратат на местото од каде ги купиле или нешетено да ги уништат. 

 

Ознаки
Категорија