Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

taiex

Одржана Експертска мисија за Потрошувачка (конзумација) на храна

01.02.2021
Во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и TAIEX инструментот на Европската комисија од 20-22 јануари 2021 година по пат на видео-теле конференција се одржа Експертска мисија за Потрошувачка (конзумација) на храна со која претседаваше Г-ѓа Светлана Томеска Мицкова- Раководител на сектор за ЕУ и меѓународна соработка, а како експерти од ЕУ учествуваа Г-ѓа Дарја Соколиќ, генерален менаџер и советник за безбедност на храна од Центарот за безбедност на храна- Хрватска.

Одржана Експертска мисија за Правила за ставање во промет на мешани производи од животинско и неживотинско потекло

08.10.2020

Во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и TAIEX инструментот на Европската комисија од 28-30 септември 2020 година по пат на видео-теле конференција се одржа Експертска мисија за Правила за ставање во промет на мешани производи од животинско  неживотинско потекло со која претседаваше Г-дин Ванчо Новоселски- Раководител на сектор за инспекциски надзор, а како експерти  од ЕУ  учествуваа Г-дин Gianvito Emilio Vinci  и Г-дин Renzo Moro од Италија.

Одржана работилница за Процедури и барања за означување на рециклирани пластични материјали и производи

11.02.2020
Во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и TAIEX инструментот на Европската комисија од 11-12  февруари 2020 година во Скопје се одржа Работилница за Процедури и барања за означување на рециклирани пластични материјали и производи со која претседаваше д-р Оливер Миланов, а како експерти  од ЕУ  учествуваа Г-ѓа Milada Syčová од Словачка  и Г-ѓа Мaria Rosaria MILANA од Италија.

Одржана експертска мисија за собирање на податоци во однос на ЕФСА

14.11.2019
Во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и TAIEX инструментот на Европската комисија од 11-13 ноември 2019 година во Скопје се одржа Експертска мисија за собирање на податоци во однос на ЕФСА (European Food Safety Authority)

Одржана Експертска мисија за посебните барања за безбедност на природната минерална вода, изворската вода и друга пакувана вода

25.09.2019
Во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и TAIEX инструментот на Европската комисија од 23-24 септември 2019 година во Скопје се одржа Експертска мисија за посебните барања за безбедност на природната минерална вода, изворската вода и друга пакувана вода со која претседаваше прим. д-р Ленче Јовановска, а како експерти од ЕУ учествуваа Г-ѓа Ilona Drulyte од Литванија и Г-дин Evangelius Mourelatos од Грција.

Одржување на работилница за „Хигиена, благосостојба на животни и биосигурносни стандарди на фарма“.

10.09.2019
Во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и TAIEX инструментот на Европската комисија од 10-12 септември 2019 година во Скопје се одржува работилница „Хигиена, благосостојба на животни и биосигурносни стандарди на фарма“.