Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

АХВ учесник на билатералниот скрининг со ЕУ за Поглавјето 3 - „Право на основање и слобода на давање услуги“

30.01.2023
skrining

Стручен тим од Агенцијата за храна и ветеринарство, од 23 до 24 јануари, во Брисел, Белгија, беа дел од делегацијата на Република Северна Македонија која учествуваше на состаноците во рамки на  билатералниот скрининг со Еворопската унија (ЕУ) за Поглавјето 3 - „Право на основање и слобода на давање услуги“. Во рамки на состаноците, одржана беше и презентација за ветеринарните услуги, а заклучоците и препораките кои што ќе произлезат од истите ќе ги одредат следните реформски чекори во пристапниот процес, со цел полноправно членство и побрза транзиција на земјава кон единствениот пазар на ЕУ.

Поглавјето 3.03 - Право на основање и слобода на давање услуги ги покрива областите: право на основање, слобода на давање прекугранични услуги, поштенски услуги и взаемно признавање на професионални квалификации. Оваа област претставува збир на политики кои имаат за цел обезбедување на една од слободите на единствениот пазар на ЕУ. 

Целите на Унијата во делот на Право на основање и слобода на давање на услуги, се овозможување на лица и компании да основаат агенции, филијали, подружници во друга земја членка на ЕУ, под услови кои се утврдени за своите граѓани во соодветната земја. Слободното движење на услуги е централен елемент при европската интеграција на земјите. 

Многу важна директива во оваа област е Директивата за услуги, чија што цел е да се отстранат сите правни и административни бариери кои овозможуваат слободен тек на услугите на пазарите на ЕУ.
 

Ознаки
Категорија