Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отпповикување на небезбедни производи крем за готвење и бази за сладоледи

07.08.2021
Агенција за храна и ветеринарство

Како контакт точка на Системот за брзо предупредување за храна и храна за исхрана на животни (РАССФ) на Европската унија, Агенцијата за храна и ветеринарство постапи по добиената нотификација со број 2021.3720  за увоз на небезбедни производи во земјава и спроведе инспекциска контрола кај двајца увозници на кремови за готвење и бази за сладоледи од Струга и Струмица.

При инспекциската контрола кај опереатиорот со храна Гајрет ДООЕЛ од село Лабуништа, утврдено е дека увезениот производ од Италија, (крем за готвење)  BRAVO CREAM CUSIMA MK L 0,2X24, со лот  број 21089, кој е посочен во РАССФ нотификацијата, не е безбеден поради присуство на етилен оксид. Во магацинот на увозникот затекната е количина од 1 440 парчиња од овој производ со лот 21169 со рок на употреба 13.06.2022 година, а не е пронајден истиот производ со лот број 21089 наведен во нотификацијата. На овој оператор со храна наложено му е да изврши отповикување/повлекување од пазарот на посочените производи.

До потрошувачите апелираме доколку го набавиле небезбедниот производ со наведениот сериски број/лот и рок на употреба, истиот да не го консумираат, односно да го вратат од таму од каде што го купиле или нештетно да го отстранат.

Врз основа на истата РАССФ нотификација, инспекциска контрола спроведена е и кај операторот со храна ДПТУ Агрома од Струмица кому поради утврдено присуство на етилен оксид  во неколку производи увезени од Италија, наредено му е да изврши отпповикување/повлекување на производите наведени во нотификацијата. Со онтролата утврдено е дека производите биле делумно продадени на познати оператори, делумно се  складирани во магацин во Скопје (AI7YOS ГОЛД 50- млечна база за сладолед -120 килограми и AI70XE АИМАРА ТУТО КАКО - база за сладолед 63 килограми).

 

Отповикувањето/повлекувањето за овој оператор се однесува на следниве производи:

 1.AI7YOS ГОЛД 50- млечна база за сладолед 
    Сериски број/лот 21140
    Датум на производство 20.05.2021
    Датум на употреба 04.05.2024

 

2. AI70XE АИМАРА ТУТО КАКО - база за сладолед 
    Сериски број/лот 21088
    Датум на производство 29.03.2021
    Датум на употреба 13.03.2024

 

3. AV23AA МАСТЕР ГОУРМЕТ ГОЛД – растителен крем 
    Сериски број/лот 21070
    Датум на производство 11.03.2021
    Датум на употреба 06.03.2022

 

4. AV20IQ МАСТЕР ГОУРМЕТ-ШЕФ 
    Сериски број/лот 21084 и 21089 
    Сериски број/лот 21084:
    Датум на производство 25.03.2021
    Датум на употреба 20.03.2022
    Сериски број/лот 21089:
    Датум на производство 30.03.2021
    Датум на употреба 25.03.2022

 

 


 

Ознаки
Категорија