Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Сопствениците на зајаци, глувци и глодари да пријават сомнеж за туларемија кај надлежниот ветеринар

02.12.2015
Сопствениците на зајаци, глувци и глодари да пријават сомнеж за туларемија кај надлежниот ветеринар

Првите симптоми кај луѓето кои вообичаено настапуваат за 3 – 5 дена се ненадејна треска и грозница, отечени и болни жлезди, главоболка, повраќање и дијареа, болки во мускулите и зглобовите, сува кашлица, малаксаност. Може да се јават и рани по кожата и устата, воспалено грло, отеченост и болка на очите или на жлездите на вратот како и под пазувните жлезди.
Во подоцнежните фази болеста може да премине во пневмонија, проследена со недостаток на здив, дишење проследено со болка во градите и искашлување на крвав исцедок (шлајм).
Туларемијата не се пренесува од човек на човек.
Болеста може да ја пренесат и мушички, крлежи или комарци, а бактеријата предизвикувач на туларемија, може да опстане во почвата, водата или во угинатите животни и по неколку недели.
За заштита се препорачува спречување на касањето на инсектите со употреба на репеленти (средства против инсекти). Облеката да се испрска облеката со репелентно средство кое содржи перметрин. Се препорачува и често миење на рацете со сапун и топла вода особено по манипулација со угинати животни, консумација само на добро термички обработена храна и употреба да чиста, хигиенски исправна вода од проверен извор.
Согласно Годишната наредба за здравствена заштита на животните, ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и националните паркови се должни да ги испратат зајаците угинати во ловиштето на лабораториско испитување на болестите Туларемија, Хеморагична болест кај зајаците и Миксоматоза. Трошоците за лабораториското испитување се на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните. Досега Агенцијата за храна и ветеринарство нема добиено известување за позитивен лабораториски наод за туларемија.

Категорија