Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

АХВ за сточарите испечати информативни летоци за превенција на болеста Син јазик

29.05.2015
Агенција за храна и ветеринарство

Одгледувачите на животни за совет треба да се обратат кај ветеринар од надлежното ветеринарно друштво, а се препорачува и редовно следење на известувањата од Агенцијата за храна и ветеринарство.
При било каков сомнеж на појава на болеста сточарите треба веднаш да го известат надлежниот ветеринар или надлежниот ветеринарен инспектор од Агенцијата за храна и ветеринарство.
Болеста Син јазик е вирусно заболување кое ги напаѓа преживарите (овци, кози и говеда), а се пренесува преку инсекти Culicoides, кои се заразуваат со вирусот кога цицаат крв од инфицирани животни. Не се пренесува од животно на животно, не е зооноза односно не постои ризик по здравјето на луѓето.
Болеста различно се манифестира кај различни видови животни, во најтешка форма се јавува кај овците, каде предизвикува намалување на телесната тежина, намалување на млечноста, нарушување во растот на волната и можна смртност. Морталитетот варира од 2-30% кај заболените животни, но, може да достигне и до 70%.
Болеста Син јазик која се пренесува преку инсекти (мушички од видот Culicoides). Најжесто се јавува кај овците, но заболуваат и говедата, козите, како и бафалата, антилопите, елените, срните и камилите.
Кај заболените овци се јавува треска, хеморагии и улцерации на усната и носната празнина, обилно лигавење и исцедок од носот, оток на усните, јазикот и вилицата, воспалување на коронарниот зглоб и кривење, слабост, депресија и намалување на телесната тежина,профузен пролив, повраќање и пневмонија, абортус, пореметување во растот на волната кај реконвалесцентите што резултира со нејзино делумно или целосно паѓање.
Агенцијата за храна и ветеринарство будно ја следи состојбата со појава на болеста во државата и во земјите од регионот.
Досега нема пријавено случај на појава на оваа болест.

1. Информативен леток за болеста Син јазик може да го преземете тука


2. Препораки за заштита и благосостојба на животните при појава на болеста Син јазик
Препораките на Македонски јазик може да ја погледнете тука
Препораките на Албански јазик може да ја погледнете тука

3. Информативно-едукативна брошура за болеста Син јазик
Брошурата на Mакедонски јазик можете да ја погледнете тука
Брошурата на Албански јазик можете да ја погледнете тука

4. Можност за користење на ѓубривото од животинско потекло тука

 

Категорија