Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Trex tea чај за слабеење кој се продава преку социјалните мрежи е небезбеден и неодобрен од АХВ

19.06.2023
Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) ги известува потрошувачите дека на социјалните мрежи Фејсбук и Инстаграм, он лајн се нуди и се продава производ Trex tea, чај за слабеење, за кој АХВ нема издадено Мислење за пуштање во промет како додаток на исхраната и нема одобрено здравствени тврдења за рекламирање и презентирање во комерцијални цели, со што потрошувачите се доведуваат во заблуда.

 

 

АХВ не е во можност да изврши превентивни контроли со цел потврдување на усогласеност со законските барања од областа на безбедноста на храната поврзани со квалитетот и безбедноста на Trex tea, чај за слабеење при увоз во Република Северна Македонија, ниту пак кај продавачите на производот, бидејќи истите не се регистрирани оператори со храна и се непознати.

Ги предупредуваме потрошувачите дека производот Trex tea, чај за слабеење кој се продава он лајн на наведените линкови е небезбеден, нерегистриран со неодобрени здравствени тврдења од Агенцијата за храна и ветеринарство и може да биде штетен по нивното здравје. Консумацијата на чајот е на одговорност на потрошувачите.

Линкови на кои се нуди и продава посочениот чај:

Ознаки
Категорија