Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

ЕФСА|: Дебата и за слободните шеќери

21.03.2017
ЕФСА|: Дебата и за слободните шеќери

Европската агенција за безбедност на храна (EFSA) преку својата мрежа на национални координари проследи информација за отпочнување на јавна консултација во однос на нацрт протокол за научно мислење за слободни шеќери од сите диететски извори.

Овој нацрт-протокол ја опишува методологијата што ќе ја применува панелот на EFSA за исхрана, диететски производи и алергии (NDA Panel) со цел да одговори на барањето за дефинирање на научна пресечна вредност за дневна изложеност на слободни шеќери од сите извори на исхрана што не е поврзано со несакани влијаниа по здравјето.
Мандатот за подготовка на Протоколот беше доделен на националните служби за храна од пет европски земји (Данска, Финска, Исланд, Норвешка и Шведска), а се очекува да биде финализиран до февруари 2020 година со објавување на научното мислење на EFSA за слободни шеќери од сите извори на исхрана.

Методологијата која ќе се користи при проценката ќе биде предмет на дискусија на технички состанок кој ќе се одржи на 13 февруари 2018 година во Брисел.

Сите заинтересирани страни се поканети своите коментари за предложениот протокол да ги достават до националниот координатор на EFSA за Република Северна Македонија најдоцна до 4 март 2018 година на следната е-маил адреса: focalpoint@fva.gov.mk

Детални информации и нацрт текстот на протоколот се достапни на следниот линк: Public consultation on the draft protocol for the Scientific Opinion on free sugars from all dietary sources.

Категорија