Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Се зајакнуваат регионалните сојузи во борбата против прекуграничните болести на животните

20.04.2022
Се зајакнуваат регионалните сојузи во борбата против прекуграничните болести на животните

Подобрување на комуникацијата и соработката меѓу ветеринарните служби во регионот, а со тоа подобрување на здравствената состојба кај домашните животни што директно влијание врз јавното здравје е целта на Вториот форум на директори на ветеринарните служби од регионот на Западен Балкан, што денеска и утре се одржува во Охрид во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство. Форумот е дел од проектот „Регионална акција на ЕУ за искоренување на болести кај животните во Западен Балкан“, финансиран од Европската унија и на него учествуваат претставници од Генералниот директорат за здравје и безбедност на храната при Европската комисија, Светската организација за здравствена заштита на животните (OIE), Европската агенција за безбедност на храна (EFSA), како и претставници од Албанија, Косово, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија.


Добро воспоставен и ефективен систем за здравствена заштита на животните е основа за обезбедување на навремени и координирани активности за одговор при појава на болести кај животните и има исклучителна важност за прашањата од областа на здравствената заштита на животните, не само на национално, туку и на регионално ниво.

 

Во изминатите две години, проектот со чија поддршка го организираме и овој форум, даде силна поддршка на ветеринарните служби во Западен Балкан за зајакнување на институционалните капацитети и за усогласувањето со европските и стандардите на Светската организација за здравствена заштита на животните (OIE). Клучна е улогата на проектот во идентификувањето и имплементирањето на врвните приоритети на земјите од Западен Балкан на полето на здравствената заштита на животните, поаѓајќи од заедничките потреби за регионална соработка и комуникација, во поглед на превенцијата и контролата на прекуграничните болести кај животните и зоонозите. Досегашната регионална соработка е добра, иако има многу области во кои може и треба да работиме во иднина, рече во обраќањето Николче Бабовски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, во својство на претседавач. 

 

2


Според него, Форумот ќе овозможи брза размена на информации меѓу ветеринарните служби во регионот. 


Болестите не познаваат граници, брзо се шират со тоа што токму ваквите форуми и меморандуми за соработка ќе ни помогнат за подобрување на здравствената состојба и јавното здравје, додаде тој.


Барнард Ван Готем, директор на Генералниот директорат за здравје и безбедност на храната при Европската комисија, во видео обраќањето, ја потврди важноста за Европа, од регионалната соработка на земјите и споделувањето на искуства кога станува збор за сузбивање и искоренување на прекуграничните болести кај животните. Потврда за тоа, според него е Глобалната рамка за прогресивна контрола на прекуграничните болести на животните (GF-TADs), заедничка иницијатива на Светската организација за земјоделство и храна на Обединетите Нации – ФАО и Светската организација за здравствена заштита на животните (ОIЕ).


Преку оваа иницијатива се зајакнуваат регионалните сојузи во борбата против прекуграничните болести на животните и се воспоставуваат програми за контрола на одредени болести кај животните на регионално ниво, како што е на пример беснилото, истакна Ван Готем. 


Сузан Дитан Расмусен посочи дека Европската Комисија го препознава и поддржува Западен Балкан и оти нуди техничка поддршка за промена на легислативата во согласност со европската.

 

3


За Жан Перше, претставник на Светската организација за здравствена заштита на животните соработката меѓу земјите е од заеднички интерес кога е во прашање справувањето со прекуграничните болести кај животните. Таа помага во институционалната соработка и комуникација, комуникацијата со сточарите, со потрошувачите и е од интерес во заедничката борба за справување со гладтта.


Директорот на управата за безбедност на храна, ветерина и фитосанитарни прашања на Црна Гора Владимир Џаковиќ смета дека ова вмрежување може многу да им помогне да се изборат со болестите кај животните како африканската свинска чума, птичјиот грип и слично, што има директно влијание и на јавното здравје кај луѓето.


Ваков собир е многу значаен за борба против болестите кај животните, посебно за оние кои се присутни кај нас во регионот како африканска свинска чума, птичји грип.... и директно влијаат врз јавното здравје кај луѓето, рече Џаковиќ


На форумот треба да бидат дефинирани и идните полиња и приоритети за регионална соработка и комуникација, со цел преземање на координирани мерки за превенција, заштита и искоренување на болестите кај животните.
 

1

 

 

 

Ознаки
Категорија