slide

АХВ гостин во Хрватска на III- та конференција за проценка на ризик од храна

18.10.2019
Претставници од Секторот за проценка и комуникација на ризик од  Агенцијата за храна и ветеринарство земаа учествуваа на III- та Хрватска конференција за проценка на ризик од храна во рамки на која беше одбележан Светскиот ден на храната 2019.
Ознаки

Ќе се олеснува и трговијата со овошје и зеленчук во рамки на ЦЕФТА

14.10.2019
Олеснување на трговијата со овошје и зеленчук меѓу земјите членки на ЦЕФТА во согласност со европските регулативи и барања, со интегрирање на новите правила од областа на здравјето на растенијата и спроведувањето на официјалните контроли во националното законодавство.
Ознаки

Одржан 4 состанок на експертската група за електронска размена на податоци

14.10.2019
Проширување на трговијата со стоки и услуги, негуваат инвестиции преку фер, стабилни и предвидливи правила; елиминирање на бариерите за трговија меѓу страните; обезбедување соодветна заштита на правата од интелектуална сопственост во согласност со меѓународните стандарди; и усогласување на одредбите за современата трговија.
Ознаки

Информација за безбедно ракување и чување на храната во однос на бактеријата Listeria monocytogenes

14.10.2019
Aгенцијата за храна и ветеринарство подготви информација за потрошувачите за безбедно ракување и чување на храната во однос на  бактеријата Listeria monocytogenes. Листериозата е заболување кое е предизвикано од бактеријата Listeria monocytogenes. Иако заболувањето листериозата ретко се јавува, тоа честопати е сериозно, со високи цени на болнички третман и висока смртност.
Ознаки

Спречен увоз на свинско заразен со вирус на африканска свинска чума

10.10.2019
Во рамки на спроведувањето на превентивните мерки за спречување на појава и ширење на болеста африканска свинска чума, со задолжително земање на мостра од секоја увозна пратка свинско месо, без оглед дали таа потекнува од региони или земји кои се слободни од болеста Африканска свинска чума, Агенцијата за храна и ветеринарство детектира присуство на  вирусот на оваа болест во замрзнато свинско месо по потекло од Шпанија.
Ознаки