Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Бабовски учесник на 61 - Меѓународна конференција на месната индустрија во Златибор

27.09.2021
Бабовски учесник на 61 - Меѓународна конференција на месната индустрија во Златибор

Директорот на Агенција за храна и ветеринарство Николче Бабовски и Илија Георгиев, раководител на Одделението за координација и контрола на лабораториите, од 26 до 29 септември учествуваат  на 61 - Меѓународна конференција на месната индустрија која се одржува во Златибор, Република Србија под мотото “Здрава храна за сегашноста и иднината”. Организатор на настанот е Институтот за хигиена и технологија на месо од Белград и на него учествуваат истакнати научни лица и стручњаци од областа на месната индустрија од повеќе научни институции од земји во светот, како што се: Италија, Германија, Ирска, Австралија, Полска, Шпанија, Турција, Србија, Руска федерација, САД, Босна и Херцеговина, Република Северна Македонија, Хрватска, Португалија и Црна Гора.

На конференцијата  ќе бидат презентирани 50 -  тина научни трудови поврзани со безбедноста на храната, со посебен акцент на месото и месните производи. Во трудовите акцент е ставен на опасноста од контаминација на месото и производите од месо како што е микробиолошката контаминација, опасноста од физичко хемиската контаминација, опасноста од АМР, неконтролирана употреба на пестициди и други недозволиви супстанци во храната.

 

Ознаки
Категорија