Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Закон за квалитет на земјоделски производи


 

Закон за квалитет на земјоделски производи

 


 

 

Закон за квалитет на земјоделски производи - ПРАВИЛНИЦИ

 


 

 

Закон за квалитет на земјоделски производи - ОДЛУКИ