Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Ќе се интензивира соработката на македонската и Агенцијата за безбедност на храна од БиХ

17.04.2017
Ќе се интензивира соработката на македонската и Агенцијата за безбедност на храна од БиХ
Интензивирање на започнатата билатерална соработка на пoлето на безбедноста на храната и здравствената заштитита на животните и размена на искуства и работа на реализација на регионалните преиоритети во оваа област, договорија на вчерашниот состанок директорот Зоран Атанасов и заменик директорот на Агенцијата за безбедноста на храна на Босна и Херцеговина Драган Брењо.
На состанокт акцент беше ставен на размената на информации за безбедноста на храната и трговијата меѓу Република Северна Македонија и Босна и Херцеговоина и за интензивирање на економска соработка меѓу двете земји.

Покрај за соработката во безбеноста на храната, на состанокот стана збор и за соработката на полето на здравствената заштита на животните, тема што како исклучително важна од аспект на регионалната соработка беше минатата година, кога во повеќе земји од регионот се појави болеста Чвореста кожа и кога беа координирани и преземени повеќе мерки за нејзино сузбивање и спречување на ширењето.

Категорија