Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

АХВ подготви Упатство за сточарите за преземање на биосигурносни мерки за заштита од ширење на болеста Чвореста кожа кај говедата

24.04.2016
АХВ подготви Упатство за сточарите за преземање на биосигурносни мерки за заштита од ширење на болеста Чвореста кожа кај говедата

Агенцијата за храна и ветеринарство подготви Упатство за примена на биосигурносни мерки на одгледувалиште, заштита на животните од убоди од инсекти и безбедно користење на ѓубриво од животинско потекло, со цел да се спречи ширењето на болеста Чвореста кожа кај говедата која се појави и во Република Северна Македонија.

Упатството препратено до ветеринарните друштва и болници и до сточарите и ги содржи насоките за преземање на мерки за спречување на влез и ширење на болести и штетници кои може да предизвикаат големи економски штети во сточарството, намалена продуктивност на животните и дополнителни трошоци за нивно сузбивање и искоренување.

Категорија