Проектен тим

Повеќе информации околу тимот кој учествува во подготовка и реализација на проектот.

Координатор на Компонента 3
Координатор на Компонента 4
Проектен координатор во АХВ
Експерт од трета категорија и управител на проектната канцеларија