Вести

21.02.2023
На 20 и 21 февруари оваа година се одржа втората работилница за  анализа на ризик предводена од експертот Лука Бусани.
15.11.2022
Во првата половина на ноември 2022 година се одржа работилница за материјали кои доаѓаат во контакт со храна со цел зајакнување на институционалните капацитети за материјали и предмети кои доаѓаат во контакт со храна...
07.09.2022
Во рамките на проектот како дел од активностите опфатени со четвртата проектна компонента на 7 септември 2022 година се одржа првата еднодневна работилница за Анализа на ризик...