Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

IPA

IPA соопштенија кои ке се листаат и на страната на ИПА

26.04.2021 | Работилница за оператори со храна на тема Законодавството во однос на додатоци на исхрана и здравствени и нутритивни тврдења / 9 април 2021
На 9 април 2021 претставници од АХВ  и експертите на проектот одржаа онлајн работилница за операторите со храна на тема Законодавството во однос на додатоци на исхрана и здравствени и нутритивни тврдења. 
26.04.2021 | Обука за официјални контроли за нус производи од животиско потекло / 8,12 и 14 април
Во рамките на проектот Подобрување на спроведувањето на законодавството за здравствена заштита на животните, безбедноста на храна и фитосанитарното законодавство и соодветните информативни системи , на 8ми, 12ти и 14ти април 2021 беа реализирани обуки на тема официјални контроли за нус производи од животинско потекло.
03.12.2020 | Одржана обука за додатоци на исхрана и здравствени и нутритивни тврдења
Во рамки на проектот „Подобрување на спроведувањето на законодавството за здравствена заштита на животните, безбедноста на храна и фитосанитарното законодавство и соодветните информативни системи“ во периодот од 1-ви до 3-ти декември се одржа обука за Нутритивните и здравствените тврдења и додатоците на исхрана.
13.11.2020 | Одржана работилница за процена на ризик од штетници и планови за итни мерки

Во рамките на проектот, на 12 и 13 ноември 2020 во просториите на МЗШВ беше одржана дводневна работилница на тема: Здравје на растенија - процена на ризик од штетници и планови за итни мерки.

05.11.2020 | Реализирана обука за материјали кои доаѓаат во контакт со храна
Во текот на обуката на 2, 3 и 4 ноември 2020, се направи преглед на Законодавството на ЕУ за материјали кои доаѓаат во контакт со храна, општите и посебни барања за пуштање во промет и означување, изјави за усогласеност, како и примери за добрата производна пракса – системот за аудит (ревизија) и контролни листи. 
22.09.2020 | Почна кампањата за благосостојба на работните коњи
Во рамките на проектот Подобрување на спроведувањето на законодавството за здравствена заштита на животните, безбедноста на храна и фитосанитарното законодавство и соодветните информативни системи финансиран од ЕУ,беше подготвена Комуникациска стратегија и  кампања за подигнување на јавната свест за заштита и благосотојба на работни коњи.
11.08.2020 | Одржана работилница за Закон за вршење на официјални контроли
На 10 и 11 август се одржа дводневна работилница каде беше презентиран и разгледуван нацрт Законот за вршење на официјални контроли. Нацрт законот беше изготвен како една од активностите во рамките на проектот “Подобрување на спроведувањето на законодавството за здравствена заштита на животните, безбедноста на храна и фитосанитарното законодавство и соодветните информативни системи”.
01.04.2020 | Општ план за постигнување одржлива заштита на растенијата
Со помош на Активноста 6.5.1 од проектот ИПА 2015 г. Спроведување на општите начела за ИУШ, со МЗШВ и локалните експерти се разговараше за можна рамка за дејствување со цел да се постигне одржлива употреба на пестициди, како би се идентификувале можностите за развој на соодветни мерки, што во пракса ќе доведе до стимулирање и воведување на интегрирано управување со штетници (ИУШ) и органско земјоделско производство.
01.04.2020 | Проценка на ризик од штетници во пракса
Во рамките на Активноста 6.2.1  од проектот ИПА 2015 година Подготовка на проценка на ризик од штетници и утврдување на превентивни мерки што треба да се преземат против ширење на штетници,  работната група за здравје на растенија дискутираше за неколку инсекти, габи, нематоди, бактерии и вируси, за кои се смета дека постои закана за влез на територијата на Северна Македонија преку увезени растенија и растителни производи и кои може да причинат штети на растечките растенија домаќини. Ваквите организми се наведени како карантински штетници на листата со штетници, растенија, растителни производи и други предмети (Службен весник бр. 65/10) со посебна ознака (*), затоа што на времето не биле регулирани од ЕУ.
01.03.2020 | Нови карантински штетници за Северна Македонија
Врз основа на Активноста 6.1.1 од проектот ИПА 2015 година  „Ажурирање на здравствениот статус на растенијата во земјата“, во моментов се разгледува усвоеното законодавство, за да се усогласи со законодавството на ЕУ барем во еден дел, со кој се регулираат најопасните штетни организми.

Одржан вториот состанок на Управниот Комитет

15.11.2019
Се одржа вториот состанок на Управниот Комитет на проектот ,,Подобрување на спроведувањето на законодавството за здравствена заштита на животните, безбедноста на храна и фитосанитарното законодавство и соодветните информативни системи“

АХВ почна со реализација на нов проект во рамки на ИПА 2015

29.01.2019
Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) почна со спроведување на новиот проект “Подобрена имплементација на законодавството во делот на здравјето на животните, безбедноста на храната и фитосанитарната област и соодветните информациски системи ”кој ќе се реализира со финансиска поддршка од Европската унија во рамки на ИПА 2015.

На ГП Блаце пуштени во употреба нови објекти за вршње на ветеринарни и фитосанитарни контроли

25.09.2018
Агенцијата за храна и ветеринарство и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, денес на граничниот премин Блаце, ги пуштија во употреба двата нови современи објекти за вршење на ветеринарни и фитосанитарни инспекциски контроли на стоки кои се увезуваат, извезуваат или кои транзитираат низ Република Северна Македонија. Објектите се изградени со финансиска поддршка на Европската унија во рамки на Инструментот за предпристапна помош ИПА 2 2015 година, чии корисници се Агенцијата за храна и ветеринарство и Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за земјоделство, а вкупната вредност изнесува 700.000 евра.

Промовирани резултатите од твининг проектот за зајакнување на контролните системи за заштита на здравјето на луѓето, животните и растенијата

04.07.2018
Зајакнување на пазарната економија и конкурентноста на македонските производи на европскиот пазар, но и гарантирање на заштитата на правата на потрошувачите преку обезбедување на високи стандарди за безбедност на храната, се дел од придобивките постигнати со реализација на активностите од проектот “Понатамошно развивање на контролните системи на надлежните институции за заштита на здравјето на луѓето, животните и растенијата”, чија реализација беше промовирана денес.

ФАО, СЗО И ОИЕ заедно ќе се борат против антимикробната резистентност

11.06.2018
Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО), Светската здравствена организација (СЗО) и Светската организација за здравствена заштита на животните (ОИЕ) постигнаа согласност да ги интензивираат заедничките активности за борба против заканите по здравјето на луѓето, животните и животната средина.

Одржана третата работилница за биосигурност на свињарските фарми

24.04.2018
Претставници од комерцијалните одгледувалишта на свињи и официјални ветеринари вчера беа дел од работилницата „Програма за мониторинг и надзор на високо заразни болести кај свињите, биосигурносни мерки и категоризација на одгледувалишта на свињи“, која се одржа во Скопје како трета работилница во рамки на твининг проектот МК 12 IPA AG 01 2016 за јакнење на капацитетите во Агенцијата за храна и ветеринарство, во делот на здравствена заштита на животните.

Одржан вториот Управувачки комитет на новиот твининг проект на АХВ

18.09.2017
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов, денес, во својство на проектен лидер, го одржа вториот Управувачки комитет на твининг проект „Понатамошно развивање на контролните системи на надлежните институции за заштита на здравјето на луѓето, животните и растенијата” вреден 751.473 евра, кој ќе го спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство со финансиска поддршка на Европската унија во рамки на ИПА 2012

Нова опрема и возила за осовременување на работењето на инспекторите на АХВ

18.05.2017
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски очекува во наредниот период најмалку двојно да се зголеми ефективноста и ефикасноста во работењето на институцијата.Тоа, како што кажа, го овозможува донацијата од Европската унија во опрема и возила во вредност од околу еден милион евра, чие официјално примопредавање беше извршено денеска.

Успешно заокружен проект '' Градење на капацитетите на надлежните институции за безбедност на храната, ветеринарната и фитосанитарната политика ''

11.12.2015
Современо водење и управување на службите за безбедност на храната, ветеринарната и фитосанитарната политика, како и изготвување на голем број имплементивни документи, прирачници и контролни листови за подобрување и унифицирање на работата на инспекциските служби се дел од спроведените активности од проектот „Јакнење на институционалните капацитети за безбедност на храната и фитосанитарната политика“.

Промовиран нов твининг проект за институционално зајакнување на капацитетите за безбедност на храна, ветеринарината и фитосанитарната политика

02.07.2015
Ова се дел од целите кои треба да се постигнат со Твининг проектот „Институционално зајакнување на капацитетите на надлежните служби за спроведување на законодавството на ЕУ од областа на безбедноста на храна, ветеринарната и фитосанитарната политика“.