Обука за официјални контроли за нус производи од животиско потекло / 8,12 и 14 април

26.04.2021 | Обука за официјални контроли за нус производи од животиско потекло / 8,12 и 14 април

Во рамките на проектот Подобрување на спроведувањето на законодавството за здравствена заштита на животните, безбедноста на храна и фитосанитарното законодавство и соодветните информативни системи , на 8ми, 12ти и 14ти април 2021 беа реализирани обуки на тема официјални контроли за нус производи од животинско потекло.

 

Obuka 2

 

Проектниот експерт Франческо Боничели го презентираше законодавството за НПЖП, пристапот на ЕУ во однос на официјалните контроли на НПЖП и техниките за контрола, и низ вежби со инспекторите беа симулирани на официјални контроли, како и претставени студии на случај. Обуката беше наменета за инспектори од Одделението за државна инспекција за ветеринарно јавно здравство и Одделението за државна инспекција за здравствена заштита на животните. 

 

Obuka 3