Е-Билтен

Е-Билтен за потрошувачите

Агенцијата за храна и ветеринарство и Организацијата на потрошувачите на Македонија го издаваат електронскиот билтен „Потрошувачите и храната“.