Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Пред празникот Курбан Бајрам, засилени инспекциските контроли на добиточните пазари

17.07.2021
Агенција за храна и ветеринарство

Директорот на Агенција за храна и ветеринарство Николче Бабовски, пред претстојниот голем муслимански празник Курбан Бајрам, одржа работен состанок со претставници на Исламската верска заедница, Министерството за внатрешни работи и општинските комунални и инспектори за заштита на животната средина, со цел координирање на активностите на секоја од институциите, за контрола на безбедноста на храната и здравствената заштита и благосостојба на животните. Инспекциските служби спроведувааат вонредни засилени контроли на добиточните пазари и локациите надвор од нив, а за кои имаат сознанија дека таму се врши нелегална трговија со добиток и недозволено колење. 

-Целта на овие активности е да се обезбеди високо ниво на заштита на здравјето на граѓаните и да се гарантира консумација на безбедно месо, кое потекнува од здрави животни, почитувајќи ги културните и религиските барања на верските заедници. Агенцијата за храна и ветеринарство како  одговорна институција за безбедноста на храната и здравствената заштита и благосостојбата на животните, апелира до граѓаните за претстојниот празник да не купуваат добиток од дивите пазари, бидејќи таму нема гаранција за здравствената состојба на животните, со што во прашање може да се доведе здравјето на купувачите и нивните семејства – вели Бабовски.

Движењето на животните да се врши исклучиво со поседување на сертификат за здравствена состојба на секоја единка, а колењето на животните да се врши во одобрени кланици од страна на Агенцијата, освен за животните кои се колат за сопствени потреби, за што треба да биде известен официјален ветеринар или овластено ветеринарно друштво кое треба да изврши одјавување на закланата единка од Ветеринарно информативниот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство. Бабовски апелира граѓаните да бидат внимателни и при набавка на месо кое треба да се купува од одобрени месарници, кои ги имаат имаат имплементирано стандардите за безбедност на храната.
 

Категорија