Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Ноември 2020

Хуманоста на дело покажана и во услови на пандемија

26.11.2020
Дваесеттина вработени од Агенцијата за храна и ветеринарство и во услови на пандемија со вирусот КОВИД 19, денес ја покажаа хуманоста на дело и се приклучија на крводарителската акција која се одржа во Агенцијата. Акцијата се реализира во организација на Црвениот крст на општина Центар и Институтот за трансфузициона медицина. 

Во јули август и септември уништени повеќе од 43 тони небезбедна храна

25.11.2020
Повеќе од 14,8 тони небезбедна храна од животинско и неживотинско потекло, уништиле инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство во рамки на спроведените 12 532 инспекциски надзори во третото тримесечје од годинава.

Извештај на Европската унија за надзор за присуство на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) во 2019 година

24.11.2020
Европската агенција за безбедност на храна подготви извештај во кој се содржани деталните резултати од спроведените активности за надзор на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) во 2019 година во 28 земји членки на Европската унија и 6 земји кои не се членки на ЕУ (Северна Македонија, Црна Гора, Исланд, Норвешка, Србија и Швајцарија), како и активностите поврзани со генотипизација на податоците за овци.

EFSA додели сертификат на Агенцијата за храна и ветеринарство

17.11.2020
Како партнер во спроведувањето на регионалната кампања, Европската агенција за безбедност на храна и додели сертификат на Агенцијата за храна и ветеринарство како благодарница за заедничкиот вложен труд и посветеноста во насока на подигнувањето на јавната свест и спречувањето на ширењето на оваа болест која со големи економски последици.
13.11.2020 | Одржана работилница за процена на ризик од штетници и планови за итни мерки

Во рамките на проектот, на 12 и 13 ноември 2020 во просториите на МЗШВ беше одржана дводневна работилница на тема: Здравје на растенија - процена на ризик од штетници и планови за итни мерки.